השנה הזו היתה מלאה בשיר

תודה גדולה לך על המעט שנתת ועל ההמון שקיבלתי… 

Pic0004