המקום שלנו להרגיש שמכילים אותנו מבלי לשפוט ומקבלים אותנו מבלי לבקר

לרונה המיוחדת, גם אם נתאמץ למצא מילים, אנו לא בטוחות שנימצא כאלו שיתארו אותך..

Pic0008